บจก. รักษาความปลอดภัย อีเอ็กซ์เอสเอส
โทร 02-038-9617
  • th

เกี่ยวกับเรา


เกี่ยวกับเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย อีเอ็กซ์เอสเอส จำกัด

EXSS  SECURITY  GUARD CO.,LTD.

สถานที่ตั้ง  Beehive Lifestyle Mall 2nd Floor, Room C203

50/1211 Moo. 9   Bangpood, Pakkred,

Nonthaburi  11120, THAILAND

Tel. 02-038-9617

E-mail :  laddaporn.s@th-exss.com

วันที่ก่อตั้ง      :  20  ธันวาคม  2560

ทุนจดทะเบียน  :  3,000,000.00  บาท

ผู้บริหาร        :  คุณลัดดาพร  สุเทวพร 

จำนวนพนักงาน :  100  คน